תפריט נגישות

סרן עמיחי דורון ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
עמיחי
דורון
ז"ל
מ.א. 2119643
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

סגן עמיחי דורון ז"ל שימש כסגן מפקד פלוגת טנקים בקרבות הבלימה, בגיזרה הצפונית של רמת - הגולן. בליל 7 באוקטובר 1973 יצא לחלץ 2 צוותי טנקים שנשארו בשטח שנכבש על ידי האויב. תוך כדי תנועתו קדימה הבחין בטנקים סוריים שחולפים לידו, אף על פי כן המשיך במשימתו וחילץ בקור רוח ובתושייה רבה את הצוותים, וגרר את הטנקים לעבר כוחותינו. במשך הלחימה נפגע הטנק שלו, אך הוא המשיך להילחם מטנק אחר. אחר כך נהרג מפגיעה ישירה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח, תושייה ודבקות במשימה. אייר תשל"ה מאי 1975 רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
7/10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה