תפריט נגישות

סמל נחמן הרשקוביץ ז"ל

מזכרונותיה של המחנכת שלו


"כאשר אומרים על נחמן שהיה בחור טוב, מתכוון האומר לאותה משמעות ראשונית עמוקה של טוב-לב, הכרוך בעדינות נפש, בנכונות לעזור לזולת, להטות שכם ולהקל על הזולת את החיים. את הכל עשה נחמן בדרכו שלו, בשקט, בלי הערות קולניות ובקשת שכר כלשהו. הרגיש אחריות מיוחדת במינה כלפי ההורים והיה דואג להודיע לאמא על כל איחור או עיכוב כדי שלא תדאג לו. בחופשותיו היה נוהג לסור לבית-הספר לביקורים קצרים ואז היינו משוחחים על תוכניותיו לעתיד, אם כי ברור היה, שהוריו יעשו הכל למען המשך לימודיו היה אומר: 'אני רוצה קודם כל לעבוד ולעמוד ברשות עצמי ורק אחר-כך אחליט באשר להמשך'. רציתי כי תדעו, שאבידתכם הגדולה גרמה צער רב ועמוק לכולנו - מוריו, חבריו וידידיו. קשה להעלות זכרונות רצופים על הנייר. הזכרונות היקרים ביותר נשארים דווקא בליבנו, בפנים, ושם אנו שומרים לעצמנו את דמותו של נחמן כדמות יפה של אדם, חבר ותלמיד".

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה