תפריט נגישות

טוראי דוד שוארץ ז"ל

רשימות לזכרו


לבי, לבי לך, אחי האלמוני, אשר לא נמצא לך בארץ לא קרוב ולא גואל, ואשר גם את שם אמך לא נדע ולא נוכל לציין אותו. מה היו הרהוריך האחרונים, על מי חשבת את מחשבתך האחרונה? תצורף אנחתך, אנחת גוסס, אל דמעת כל ההורים השכולי, אל אנחת כל האחים והאחיות על יקרי נפשם. כי אח היית לאחיהם בקרב ובמסירות הנפש.מ.

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה