תפריט נגישות
יד לבנים
סניף כפר סבא
"גלעד-לזכרם"
אתר לתיעוד והנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני כפר סבא, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה