תפריט נגישות

סמל דן שניידמן ז"ל

מפרי עטו


"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"

(חז"ל)מה מניע אדם לקום ולטול את חייו של אדם אחר? בעל שרוצח את אשתו רק בשל העובדה שהיא רוצה להתגרש ממנו, שכן הורג את שכנו בעקבות פגיעה בכבודו ועוד ועוד.

וניתן למלא את הדף באמצעות אין ספור דוגמאות הממחישות מהי קנאה, תאווה ורדיפת כבוד.

משחר בראשית, כבר במשפחה הראשונה עלי אדמות, קיין רצח את הבל, וגם כאן בשל רגשות אנושיים כמו הקנאה.

ומאוחר יותר, עדיין בתנ"ך, דוד המלך שולח את אוריה החיתי לחזית כאשר התאווה לבת שבע, אשת אוריה, משתלטת עליו.

יתרונותיהם של בני האדם על בע"ח היא בינתם ורגשותיהם, אך הרגשות הן חולשה וחיסרון בחלק מהמקרים. אדם הרוצה לשמור על מטרתו, חייב להיות נקי מרגשות. ובעיקר רגשות שליליים כמו רדיפה אחרי כבוד, קנאה, תאווה. אדם הנמשך אחרי רגשות אלו ופועל על פיהן מאבד את הדרך האמיתית ומשמעות החיים.

ידוע כי המציאות עולה על כל דמיון אך גם בספרות ניתן למצוא דוגמאות לנושא הנדון כאן.

כמו ביצירתו של ש"י עגנון "הרופא וגרושתו" מוצג הרופא כחולה מבחינה נפשית, הרופא רדוף בידי מחשבות על מאהבה לשעבר של אשתו ומזועזע בעיקר לגלות שמאהבה היה פקיד זוטר. הרופא הנקרא לארך כל היצירה הרופא, כי זהו תואר כבוד. מונע ע"י הכבוד והתאווה לכבוד ובכך עולמו מתערער והוא מאבד את אשתו. דרך החיים הראויה לפי חז"ל, ניתן ללמוד מאמרה אחרת שלהם: "פת במלח ומים במשורה..." - הדרך הנכונה היא הסתפקות במועט.

חיי הצניעות ולא פאר רב, גם אם ידך משגת. השאיפות הגדולות שבאות יד ביד עם הכבוד והתאווה סופם להתנפץ. כך למשל פרצה מלחמת העולם השנייה ושואת היהודים. הכבוד של האומה הגרמנית והתאווה לכיבוש ורצח הובילו לא אדם אחד, אלא עולם שלם להרס וחורבן ולמקרים נוראים של מוות.

דוגמא נוספת היא משפחות הפשע בישראל ובעולם כולו, הן מונעות ע"י הרצון לשלוט, לזכות במעמד, תאווה לכסף והכבוד. הכבוד של משפחות הפשע מביא לאובדן חיים של צעירים ואף חפים מפשע שנקלעו למקום הלא נכון בזמן הלא נכון.

אדם היודע את מקומו בחיים הוא אדם שיודע לאזן בין המציאות לבין התשוקות והרצונות, אדם שיודע להשאיר חלק מחלומותיו בגדר חלומות בלבד, ולהסתפק במה שיש לו.

לסיום ניתן לראות את מידת ההרס שנמצאת בכל אחד מהרגשות: כבוד, קנאה ותאווה ולהבין שדרך המציאות והצניעות הן הדרך לחיים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה