תפריט נגישות

דבר ראש העיר

תושבים נכבדים,

מיטב בנינו ובנותינו חרפו נפשם על קדושת הארץ וחירות העם ובכך הביאו לתקומת האומה והמדינה. 
בחייהם רקמו חזון ובמותם ציוו לנו את החיים. 

מחובתנו לבני משפחות הנופלים, המשפחות השכולות היקרות החיות בקרבנו ולנופלים עצמם, לנצור את מורשתם וזכרם בליבנו ולהנחילם לדורות הבאים. 
"גלעד לזכרם" הוקם להנצחת בניה ובנותיה של העיר כפר סבא, שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה. 

באתר זה, המהווה נר עד, מונצחים חללינו וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. 
אני קורא לכם, תושבי העיר להכיר מקרוב את הנופלים, ללמוד על חייהם ומותם ולשאוב מנר הזיכרון את הערכים, שהם תמצית ההוויה שלנו כאן במדינת ישראל ובעיר כפר סבא. 

יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור.

רפי סער,
ראש העיר בניית אתרים: לוגו חברת תבונה