* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי משה מונדלק ז"ל

בית עפה במלחמת העצמאות

אודות

ההתקפה על בית-עפה היתה בליל 17/18 ביולי 1948. בבית עפה חנה כוח מצרי גדול ומבוצר היטב. הכפר הותקף ע"י פלוגה מגדוד 54 מדרום ופלוגת הנחיתה מצפון. פלוגת "גבעתי" נבלמה בגדר תיל לא-ידועה מראש, בתוך שדה דורה, שגזרתה היתה מטווחת לאש המגינים. מחמת אבידות כבדות - שמונה הרוגים, ארבעה נעדרים ו-40 פצועים-נסוגה הפלוגה לנגבה. פלוגת הנחיתה נתגלתה לאוייב בעת הכנותיה להסתערות, הסתערה מול אש עזה וכבשה את קו העמדות הראשון של האוייב, אולם מרבית מפקדיה, כולל המ"פ, נפגעו. היא נאחזה בפאת הכפר הצפונית-מערבית תחת אש חזקה שנורתה לעברה. כיון שההתקפה מדרום נכשלה ובשל חוסר עתודה, הורה מג"ד 54 לנחתים לסגת. הנסיגה שבוצעה תחת לחץ לא היתה מסודרת ובשטח נותרו כיתת לוחמים שהפקודה לא הגיעה אליה, וקבוצת פצועים. הללו נרצחו או נשבו ע"י המצרים. אבידות הנחתים היו 19 הרוגים, 28 פצועים ושלושה שבויים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה